CERTYFIKATY

 

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Informujemy, że po przeprowadzonym przez Służby Kontrwywiadu Wojskowego postępowaniu, otrzymaliśmy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia. Stwierdza one zdolność naszej firmy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: POUFNE.