ochrona-fizycznaPosiadamy w swojej ofercie usługę fizycznej ochrony stacjonarnej, polegającej na obecności wyspecjalizowanego pracownika na terenie chronionego obiektu. Ten sposób zabezpieczenia funkcjonuje na podstawie indywidualnego planu ochrony, dopasowanego do specyfiki działalności naszego Klienta, uwzględniając w szczególności rodzaj zagrożeń, na jakie może być narażony. Pracownik ochrony, odpowiednio umundurowany i zaopatrzony w środki techniczne umożliwiające stały kontakt radiowy i telefoniczny z pracownikiem stacji monitorowania czuwa nad bezpieczeństwem osób i mienia strzeżonego obiektu, zapobiegając kradzieży, włamaniu czy dewastacji. Dzięki wsparciu patroli grup interwencyjnych istnieje możliwość szybkiej reakcji na zagrożenie. Dla podniesienia poczucia bezpieczeństwa naszych Klientów możemy wyposażyć chroniony obiekt w system Active Guard, kontrolujący czas, miejsce i rezultaty pracy personelu w czasie rzeczywistym przy zastosowaniu technologii transmisji danych opartej na GPRS.
System telewizji przemysłowej CCTV to system pozwalający na śledzenie z odległości zdarzeń rejestrowanych przez jedną lub wiele kamer przemysłowych jednocześnie. W skład systemu wchodzą głównie rejestratory i kamery, z których obraz jest transmitowany do centrum odbiorczego, gdzie personel na monitorach może obserwować rejestrowane zdarzenia. Główne zalety tego rodzaju ochrony to: Łatwość przechowywania oraz późniejszego przeglądania nagrań, Całodobowa obserwacja strzeżonego obiektu, Możliwość zdalnego sterowania kamerami, Zwiększenie szans zidentyfikowania i ujęcia sprawcy, Praca kamer w różnych warunkach atmosferycznych, Możliwość uruchomienia alarmu po zarejestrowaniu ruchu w obrębie kamery, Zdalna kontrola pracy pracowników, Niski koszt instalacji systemu. Telewizja przemysłowa stanowi nowoczesny sposób zabezpieczenia firmy, przynoszący widoczne efekty np. w spadku ilości kradzieży. Stosowany przez nas system monitorowania składa się z urządzeń wysokiej jakości, posiadających homologację oraz certyfikaty uprawniające do ich używania na terenie Polski.
system-alarmowySystem alarmowy pozwala na wykrycie obecności osób na strzeżonym obiekcie, co uruchomi alarm i pozwoli na podjęcie interwencji przez pracowników ochrony pełniących dyżur na obiekcie lub grupę interwencyjną, patrolującą przez całą dobę. Nasi instalatorzy w profesjonalny sposób doradzą i zaproponują najlepsze rozwiązania pod kątem zabezpieczenia Państwa rodziny oraz mienia, poprzez dobranie odpowiednich urządzeń i darmowe przygotowanie indywidualnej oferty. Wieloletnie doświadczenie w branży zabezpieczeń pozwala stwierdzić, że system alarmowy w domu, mieszkaniu lub sklepie stanowi niemal niezbędne wyposażenie, chroniące nie tylko przed wtargnięciem na Państwa teren oraz napadem, ale także przed pożarem czy zalaniem.
system-antynapadowySystem antynapadowy cieszy się aprobatą wśród klientów zarówno biznesowych, jak i indywidualnych, ze względu na szerokie spektrum możliwości jego zastosowania oraz niski koszt usługi. Jest to system składający się z pilota, urządzenia monitorującego oraz radiolinii. Pilot jest niewielkich rozmiarów, wygodny i prosty w obsłudze, a do wysłania sygnału o niebezpieczeństwie wystarczy naciśnięcie przycisku. W ten sposób przekazywana jest informacja o napadzie, pożarze, a nawet utracie zdrowia, co zaalarmuje służby ratownicze i medyczne. Jest to zatem idealne rozwiązanie także dla osób starszych, chorych, zamieszkujących samotnie. Sygnał uruchomienia systemu antynapadowego traktowany jest priorytetowo i powoduje natychmiastowe wysłanie grupy interwencyjnej do miejsca zdarzenia.
system-kontroli-dostepuZastosowanie tego typu systemu pozwala na utrzymanie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa i kontroli na obszarze chronionego zakładu pracy, a jego popularność wynika z szerokich możliwości zastosowania. W systemie można wykorzystać blokady przejść w postaci rygli elektromagnetycznych, zamków elektrycznych, szlabanów. Ma to na celu kontrolę ruchu osobowego i obecność osób uprawnionych do przebywania na terenie chronionym. Obecnie systemy kontroli dostępu są wykorzystywane przez: Biurowce – poprzez ustanowienie odpowiednich praw dostępu pracowników do wyznaczonych pomieszczeń. Niweluje to zagrożenie utraty ważnych i poufnych informacji, Szkoły i uczelnie – zapewnia bezpieczeństwo uczniów i studentów poprzez ograniczenie dostępu osób z poza szkoły do pomieszczeń placówki, Banki – wyznaczenie stref dostępu dla poszczególnych pracowników banku, Hotele – system kart magnetycznych, które umożliwiają dostęp do pokoju hotelowego, Osiedla mieszkaniowe – autoryzowany dostęp do terenu zamkniętego osiedla mieszkaniowego.
system-kotroli-pracy-ochronyW ramach zwiększenia wydajności oraz bezpieczeństwa ochrony wprowadziliśmy dla naszych pracowników fizycznych nowoczesne urządzenie monitorujące czynności obchodowe podczas ochrony obiektu. Urządzenie jest bezpośrednio połączone ze stacją monitorowania. Dzięki systemowi ActivGuard można zdefiniować trasę obchodu pracownika ochrony oraz określić czas, w jakim ma pokonać dany odcinek. Operator stacji monitorowania na bieżąco weryfikuje prace pracownika ochrony. Brak obecności w danym punkcie skutkuje natychmiastową reakcją ze strony operatora stacji monitorowania. Dodatkową funkcją urządzenia ActivGuard jest przycisk napadowy, który bezpośrednio wzywa grupę interwencyjną w celu wsparcia ochrony na danym obiekcie.
monitoring-wizyjnyForma ochrony, jaką jest monitoring obiektu wraz z dojazdem grupy interwencyjnej jest efektywna zwłaszcza w sytuacji Państwa nieobecności na strzeżonym terenie. Podczas pobytu poza domem lub firmą prowadzony jest monitoring obiektu, a wykwalifikowany personel w lokalnej stacji monitorowania przez całą dobę kontroluje odbierane sygnały. W momencie wykrycia zagrożenia, tj. zakłócenia jednego z detektorów, natychmiast na miejsce zdarzenia wysyłana jest grupa interwencyjna bądź zawiadamiane służby tj. Policja, Straż Pożarna, Pogotowie. Zaletą tego systemu jest szybki czas reakcji, który ma niebagatelne znaczenie dla zabezpieczenia dobra Klienta. Systemy monitorowania sygnalizują zdarzenia różnego rodzaju, tj. włamanie, napad, pożar, wybuch gazu, usterki systemu oraz awaria zasilania. Dodatkowymi zaletami są: obserwacja obiektu 24 h na dobę, natychmiastowa reakcja ochrony, kontrola ewentualnych nieprawidłowości działania systemu, prewencyjne podjazdy patrolu oznakowanym pojazdem, co odstrasza potencjalnych intruzów. Personel grupy interwencyjnej przechodzi specjalne przeszkolenie do pracy w patrolu, a pojazd, którym się porusza wyposażony jest w GPS, co pozwala na szybkie zidentyfikowanie i dotarcie do miejsca zdarzenia. Pracę systemu usprawnia dodatkowo fakt, że jesteśmy firmą lokalną i posiadamy własną stację monitorowania oraz grupy interwencyjne działające w różnych miejscowościach.
konwojowanie-wartosci-pienieznych Ta oferta kierowana jest do firm i instytucji, tj. banki, obiekty handlowe i usługowe, a polega na ochronie połączonej z transportem specjalnym pojazdem gotówki, dokumentów oraz innych wartościowych przesyłek przez specjalnie wykwalifikowanych konwojentów. Wykonywanie tej usługi musi być zgodne z przepisami regulującymi ochronę wartości pieniężnych. Pracownicy rekrutowani do konwoju wyróżniają się odpowiednimi cechami psychofizycznymi, odbywają specjalne szkolenie oraz są odpowiednio uposażeni w mundury, uzbrojeni oraz posiadają środki łączności i inne zabezpieczenia techniczne umożliwiające bezpieczny przewóz chronionych przedmiotów. Transport odbywa się przy udziale zleceniodawcy bądź osoby przez niego wyznaczonej, jak i bez ich udziału (inkaso). W drugim przypadku pracownik ochrony odbiera za pokwitowaniem przesyłkę w miejscu wskazanym przez klienta, np. oddział banku, siedziba firmy, punkt handlowy. Odbiór odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem, po czym transport i przekazanie przesyłki do miejsca docelowego odbywa się niezwłocznie. Konwojowanie odbywa się specjalnie do tej usługi przygotowanym pojazdem, posiadającym wymagane certyfikaty oraz zabezpieczenia, zgodne z obowiązującymi przepisami. W czasie przewozu agenci ochrony utrzymują stałą łączność radiową z centralą i najbliższymi patrolami interwencyjnymi na trasie przejazdu, a bankowóz pozostaje nieprzerwanie pod nadzorem stacji monitorowania, co gwarantuje najwyższą ochronę transportowanym osobom i mieniu.